Υπολογισμός Αξίας - Πώληση Επιχείρησης: Πώς να αποτιμήσετε την αξία της επιχείρησής σας

Επιχειρηματικότητα

10/07/2023 14:31:00

Η πώληση μίας επιχείρησης δεν είναι μία εύκολη υπόθεση και συνήθως ούτε μία ευχάριστη διαδικασία. Υπάρχουν κάποια βήματα για να πουλήσετε την επιχείρησή σας, αν θέλετε να γίνει σωστά η διαδικασία.

Το πιο δύσκολο, ωστόσο, είναι η αποτίμηση της επιχείρησης. Ποια είναι η αξία της; Πώς θα την εκτιμήσω σωστά ώστε η τιμή της πώλησης να μην την αδικεί αλλά να μην υπερβαίνει και την πραγματική αξία της επιχείρησής μου;

Η ABPM διοργανώνει online σεμινάριο με θέμα Υπολογισμός Αξίας - Πώληση Επιχείρησης, όπου θα απαντηθούν αυτά ακριβώς τα ερωτήματα και παράλληλα θα αναλυθούν τα βήματα ολοκλήρωσης μιας αγοραπωλησίας.

Αναλυτικότερα, με την παρακολούθηση αυτού του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες:

 • Θα έχουν στη διάθεσή τους χρήσιμα Εργαλεία για την Αποτίμηση της Αξίας της Επιχείρησης
 • Θα έχουν υποστήριξη επί ένα έτος για την ορθή Παραμετροποίηση - Προσαρμογή των συγκεκριμένων Εργαλείων
 • Θα είναι σε θέση να επιλέξουν την προσφορότερη Μέθοδο Αποτίμησης
 • Θα εξοικειωθούν με τις Πρακτικές τεκμηρίωσης των Προβλέψεων στις οποίες βασίζεται η εκτίμηση των Χρηματοοικονομικών Ροών
 • Θα τους δοθεί Υπόδειγμα μελέτης Αποτίμησης
 • Θα κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίον θα ληφθούν υπ' όψιν τα άυλα στοιχεία της Επιχείρησης στον Υπολογισμό της Αξίας της
 • Θα γνωρίσουν τα στάδια από τα οποία διέρχεται μια Συναλλαγή από την έναρξη των προκαταρκτικών επαφών μέχρι το κλείσιμο της Συμφωνίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Μεθοδολογία Αποτιμήσεων
 • Συλλογή Στοιχείων - Χρηματοοικονομική Ανάλυση
 • Μέθοδος Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών
 • Εκτίμηση Κινδύνων
 • Υπολογισμός του WACC (Weighted Average Cost of Capital)
 • Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς
 • Μέθοδος Συγκρίσιμων Αγοραπωλησιών
 • Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση
 • Η επίδραση της κρίσης στην αποτίμηση των Εταιρειών
 • Η Δομή της Παρουσίασης της Εταιρείας
 • Η Χρήση του Μοντέλου Αποτίμησης της Αξίας
 • Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελέσματος
 • Παρουσίαση Ολοκληρωμένης Μελέτης Αποτίμησης Αξίας Εταιρείας (Case Study)
 • Ανάλυση Στρατηγικών Συναλλαγών (Εξαγορές / Συγχωνεύσεις)
 • Η απόφαση για Αγορά ή Πώληση
 • Η Διαδικασία και η Προετοιμασία της
 • Η Χρηματοδότηση
 • Το κλείσιμο της Συμφωνίας

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Βασίλης Μπακάλης, Οικονομολόγος. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρείες και ομίλους διαφόρων κλάδων μεταξύ των οποίων και πολυεθνικές (πχ Lafarge). Διαθέτει άνω των 20 ετών εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων έχοντας πραγματοποιήσει πληθώρα χρηματοοικονομικών έργων (αξιολόγησης επενδύσεων, κοστολόγησης βιομηχανικών προϊόντων, διοικητικής λογιστικής, συστημάτων αναφορών, αποτίμησης επιχειρήσεων κλπ) ενώ διαθέτει και μεγάλη εμπειρία ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων Οικονομικής κατεύθυνσης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου, διαδικτυακά στις 09:30 - 17:00. 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας πατώντας εδώ.