Πολιτική Επιστροφής Χρημάτων

Η ιστοσελίδα Findbusiness.gr παρέχει στον εκάστοτε υποψήφιο / υποψήφια τη δυνατότητα καταχώρησης αγγελιών για πωλήσεις επιχειρήσεων και franchise.

Δύναται να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων πακέτων αγγελιών, με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας, καθώς και κατάθεσης σε λογαριασμό όψεως συνεργαζόμενων με την ιστοσελίδα τραπεζών.

Δοθέντος ότι πρόκειται αποκλειστικά για online υπηρεσία, δεν τίθεται θέμα μη παραλαβής ή ελαττωματικότητας.

Σε περίπτωση ωστόσο, που ο αγοραστής - μετά την αγορά - του πακέτου αγγελιών, δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που οφείλεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα μας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή. Αν πρόκειται για online αγορά με χρήση πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει στην κάρτα. Αν πρόκειται για αγορά που έγινε με κατάθεση σε λογαριασμό όψεως της εταιρείας θα γίνει επιστροφή σε τραπεζικό λογαριασμό του αγοραστή.

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της ιστοσελίδας.

Επίσης, αν προκύψει θέμα υπαναχώρησης ή ακύρωσης της σύμβασης από μέρος του αγοραστή, εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει προχωρήσει σε χρήση της εν λόγω υπηρεσίας, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την επόμενη της αγοράς. 

Με το πέρας του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων από μέρος της ιστοσελίδας.

Findbusiness.gr
ΒΑΔΑΣΗΣ Α. – ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ . ΟΕ
Γληνού 32, 54249 Θεσσαλονίκη

  • Email επικοινωνίας: help@findbusiness.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 437772